Підсистема “Ведення бази даних інформаційних ресурсів цифрових топографічних основ"

Призначена для ведення та оновлення топографічних основ населених пунктів.

main
ua

Зроблено в Україні

bottom
main
ua

Зроблено в Україні

bottom

Які дані ведуться у підсистемі?

У підсистемі ведуться топографічні плани в масштабах 1:500, 1:2000, 1: 50000, а також генеральні плани областей.

Хто користувачі?

Працівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи.

Чим корисна підсистема?

Актуалізує дані на інтерактивній карті на основі результатів геодезичних знімань у стандартизованих форматах.
Уніфікує дані на основі класифікаторів топографічної інформації для подальшого створення єдиної топографічної основи.
Автоматизує налаштування відображення топографічних векторних об’єктів у вигляді топоплану.
Створює, зберігає та оновлює метадані для усіх наборів топографічних даних та окремих топографічних об’єктів у базі топографічних даних.

Функціональні‌ ‌можливості

Ведення реєстру класифікаторів топографічної інформації

Реєстр підсистеми містить записи щодо різних типів геопросторових об’єктів з прив’язкою до їхніх топографічних кодів, а також зі збереженням та відображенням описових відомостей, в тому числі щодо типу локалізації об’єкта, топології класу, кількості об’єктів тощо.

Формування інформаційної картки у реєстрі класифікаторів топографічної інформації

Кожен запис у реєстрі містить інформаційну картку, перехід у яку дозволяє переглядати базову інформацію щодо класифікаторів інформації, а також додавати опис атрибутивних даних, переглядати відомості щодо структури таблиці в базі даних та залишати коментарі.

Зручна структура розподілення записів у реєстрі з використанням каталогів

Використання структури каталогів полегшує організацію записів у реєстрі та робить її більш зручною для користувача, а також дозволяє впорядкувати записи шляхом групування.

Ефективна система пошуку записів у реєстрі класифікаторів топографічної інформації

Завдяки наявності поля для пошуку інформації та інтегрованій системі фільтрів адміністратор підсистеми має змогу швидко знаходити потрібні йому записи у реєстрі та фільтрувати їх за тими чи іншими ознаками.

Наявність окремого реєстру для ведення переліку отриманих чи виданих наборів даних

Функціонал цього реєстру дозволяє переглядати та вносити основні відомості щодо даних, які були видані чи отримані, в тому числі інформацію про назву такого набору, його відношення до каталогу та класифікатору (з реєстру класифікаторів топографічної інформації).

Широкий вбудований функціонал реєстру для ведення переліку отриманих чи виданих наборів даних

Користувач може виконати автоматичний аналіз виданих чи отриманих даних за допомогою вбудованого інструменту, завантажити ці дані в набір або очистити їх з нього, налаштовувати імпорт (з можливістю завантаження налаштувань з шаблону), а також інтегрувати набори даних.

img

Супутні послуги

Повний спектр робіт відповідно до побажань Замовника — від налагодження програмного забезпечення та первинного наповнення баз геопросторових даних до передачі в експлуатацію з подальшою технічною підтримкою

Інвентаризація даних
Передпроектне обстеження та інвентаризація даних
Навчання персоналу
Навчання роботі з програмним забезпеченням в офісі Замовника або відділено за допомогою інтернет-технологій
Переведення даних з паперової в електрону форму
Обробка та приведення до формату каталогу паперових архівів адресної документації
Наповнення бази даних
Обробка існуючих даних та створення банку геопросторових даних
Встановлення програмного забезпечення на обладнанні Замовника
Інсталяція та налаштування серверного та клієнтського програмного забезпечення на апаратних засобах Замовника
Технічний супровід та підтримка
Консультативно-технічна підтримка користувачів за допомогою інтернет засобів
img

Дружній інтерфейс топографічних основ — запорука успіху у використанні програмних засобів

Наскрізний пошук за різними типами даних реєстру

Геокодування та координатна прив’язка даних

Використання єдиної цифрової топографічної основи

Експорт даних реєстру у формати xls, csv та png

Використання системи фільтрів для зручного представлення даних з реєстрів

Розмежування доступу та функціональних прав користувачів

Реєстр дій користувачів

Синхронізація з публічними геопорталами

img

Інструкції

Зацікавила підсистема? Пропонуємо Вам переглянути детальну інструкцію щодо її використання.

Перейти